15-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 15/06 -
Germany
5 - 1
Scotland
-0.25
-0.12
0.25
0.02
O 5.5
-0.14
U 5.5
0.04
1
X
2
20:00 - 15/06 -
Hungary
1 - 3
Switzerland
0.0
-0.69
-0
0.6
O 3.5
-0.21
U 3.5
0.13
1
300.0
X
1.03
2
11.75
23:00 - 15/06 -
Spain
3 - 0
Croatia
0.0
0.77
-0
-0.87
O 3.5
-0.11
U 3.5
0.04
1
X
2
16-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 16/06 -
Italy
2 - 1
Albania
3.5
-0.18
-3.5
0.11
O
U
1
X
2
20:00 - 16/06 -
Poland
1 - 2
Netherlands
0.25
0.03
-0.25
-0.12
O 3.5
-0.11
U 3.5
0.04
1
X
2
23:00 - 16/06 -
Slovenia
1 - 1
Denmark
0.75
-0.96
-0.75
0.89
O 2.25
-0.94
U 2.25
0.86
1
5.75
X
1.69
2
3.5
17-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 17/06 -
Serbia
0 - 1
England
1.5
-0.11
-1.5
0.04
O
U
1
X
2
20:00 - 17/06 -
Romania
3 - 0
Ukraine
3.5
-0.11
-3.5
0.04
O
U
1
X
2
23:00 - 17/06 -
Belgium
0 - 1
Slovakia
0.0
0.26
-0
-0.37
O 1.5
-0.18
U 1.5
0.11
1
275.0
X
1.02
2
10.75
18-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 18/06 -
Austria
0 - 1
France
1.5
-0.18
-1.5
0.11
O
U
1
X
2
23:00 - 18/06 -
Turkiye
3 - 1
Georgia
0.0
0.48
-0
-0.57
O 3.5
-0.18
U 3.5
0.11
1
1.02
X
300.0
2
13.75
19-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 19/06 -
Portugal
2 - 1
Czechia
3.5
-0.14
-3.5
0.07
O
U
1
X
2
20:00 - 19/06 -
Croatia
2 - 2
Albania
0.0
0.39
-0
-0.48
O 3.5
-0.24
U 3.5
0.16
1
1.02
X
300.0
2
12.75
23:00 - 19/06 -
Germany
2 - 0
Hungary
0.0
0.28
-0
-0.37
O 2.5
-0.21
U 2.5
0.14
1
X
2
20-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 20/06 -
Scotland
1 - 1
Switzerland
2.5
-0.15
-2.5
0.08
O
U
1
X
2
20:00 - 20/06 -
Slovenia
1 - 1
Serbia
1.5
-0.12
-1.5
0.05
O
U
1
X
2
23:00 - 20/06 -
Denmark
1 - 1
England
0.0
-0.69
-0
0.6
O 2.5
-0.11
U 2.5
0.04
1
X
2
21-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 21/06 -
Spain
1 - 0
Italy
-0.25
-0.14
0.25
0.05
O 1.5
-0.12
U 1.5
0.05
1
X
2
20:00 - 21/06 -
Slovakia
1 - 2
Ukraine
3.5
-0.16
-3.5
0.09
O
U
1
X
2
23:00 - 21/06 -
Poland
1 - 3
Austria
4.5
-0.15
-4.5
0.08
O
U
1
X
2
22-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 22/06 -
Netherlands
0 - 0
France
0.0
-0.67
-0
0.59
O 0.5
-0.1
U 0.5
0.03
1
X
2
20:00 - 22/06 -
Georgia
1 - 1
Czechia
2.5
-0.15
-2.5
0.08
O
U
1
X
2
23:00 - 22/06 -
Turkiye
0 - 3
Portugal
0.75
-0.9
-0.75
0.84
O 2.75
-0.98
U 2.75
0.9
1
5.17
X
1.64
2
4.0
23-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 23/06 -
Belgium
2 - 0
Romania
2.5
-0.12
-2.5
0.05
O
U
1
X
2
24-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 24/06 -
Switzerland
1 - 1
Germany
0.0
-0.47
-0
0.39
O 2.5
-0.15
U 2.5
0.08
1
29.0
X
12.0
2
1.07
02:00 - 24/06 -
Scotland
0 - 1
Hungary
0.5
-0.25
-0.5
0.15
O
U
1
X
2
25-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 25/06 -
Albania
0 - 1
Spain
0.0
-0.4
-0
0.32
O 1.5
-0.17
U 1.5
0.1
1
300.0
X
1.02
2
15.0
02:00 - 25/06 -
Croatia
1 - 1
Italy
1.5
-0.24
-1.5
0.14
O
U
1
X
2
23:00 - 25/06 -
Netherlands
2 - 3
Austria
5.5
-0.29
-5.5
0.19
O
U
1
X
2
23:00 - 25/06 -
France
1 - 1
Poland
0.0
0.22
-0
-0.31
O 2.5
-0.19
U 2.5
0.12
1
8.5
X
30.0
2
1.11
26-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 26/06 -
England
0 - 0
Slovenia
0.5
-0.12
-0.5
0.05
O
U
1
X
2
02:00 - 26/06 -
Denmark
0 - 0
Serbia
0.0
0.64
-0
-0.72
O 0.5
-0.12
U 0.5
0.05
1
17.0
X
26.0
2
1.05
23:00 - 26/06 -
Slovakia
1 - 1
Romania
0.0
0.5
-0
-0.58
O 2.5
-0.1
U 2.5
0.03
1
X
2
23:00 - 26/06 -
Ukraine
0 - 0
Belgium
0.0
-0.54
-0
0.46
O 0.5
-0.15
U 0.5
0.08
1
26.0
X
13.0
2
1.07
27-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 27/06 -
Georgia
2 - 0
Portugal
2.5
-0.14
-2.5
0.07
O
U
1
X
2
02:00 - 27/06 -
Czechia
1 - 2
Turkiye
3.5
-0.19
-3.5
0.09
O
U
1
X
2
29-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
23:00 - 29/06 -
Switzerland
2 - 0
Italy
0.0
0.98
-0
0.94
O 2.5
-0.11
U 2.5
0.04
1
X
2
30-06-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 30/06 -
Germany
2 - 0
Denmark
0.0
0.43
-0
-0.51
O 2.5
-0.24
U 2.5
0.16
1
X
2
23:00 - 30/06 -
England
2 - 1
Slovakia
-1.25
-0.86
1.25
0.8
O 2.25
0.95
U 2.25
0.97
1
1.46
X
8.0
2
4.23
01-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 01/07 -
Spain
4 - 1
Georgia
-2.0
-0.92
2
0.86
O 3.0
-0.98
U 3.0
0.9
1
1.21
X
14.0
2
6.5
23:00 - 01/07 -
France
1 - 0
Belgium
-0.5
0.98
0.5
0.96
O 2.5
-0.96
U 2.5
0.88
1
2.0
X
4.12
2
3.27
02-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 02/07 -
Portugal
0 - 0
Slovenia
-1.5
-0.91
1.5
0.85
O 2.75
-0.99
U 2.75
0.91
1
1.36
X
8.5
2
5.0
23:00 - 02/07 -
Romania
0 - 3
Netherlands
1.25
0.97
-1.25
0.97
O 2.75
-0.95
U 2.75
0.87
1
8.0
X
1.43
2
4.5
03-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 03/07 -
Austria
1 - 2
Turkiye
-0.5
0.95
0.5
0.99
O 2.5
-0.96
U 2.5
0.88
1
1.95
X
4.33
2
3.22
05-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
23:00 - 05/07 -
Spain
2 - 1
Germany
0.0
0.91
-0
-0.97
O 2.5
-0.96
U 2.5
0.88
1
2.72
X
2.91
2
2.95
06-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 06/07 -
Portugal
0 - 0
France
0.25
0.89
-0.25
-0.93
O 2.25
-0.93
U 2.25
0.85
1
3.27
X
2.44
2
2.98
23:00 - 06/07 -
England
1 - 1
Switzerland
-0.25
0.92
0.25
-0.98
O 2.0
0.97
U 2.0
0.95
1
2.31
X
3.63
2
2.91
07-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 07/07 -
Netherlands
2 - 1
Turkiye
-1.0
-0.97
1
0.93
O 2.5
0.84
U 2.5
-0.92
1
1.58
X
6.25
2
3.86
10-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 10/07 -
Spain
2 - 1
France
0.0
0.83
-0
-0.89
O 2.0
0.96
U 2.0
0.96
1
2.72
X
3.22
2
2.72
11-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 11/07 -
Netherlands
1 - 2
England
0.0
-0.88
-0
0.84
O 2.0
0.86
U 2.0
-0.94
1
3.13
X
2.66
2
2.81
15-07-2024
Group Stage
Cược chấp toàn trận Tài xỉu toàn trận 1x2 Toàn trận
02:00 - 15/07 -
Spain
vs
England
-0.25
-0.86
0.25
0.81
O 2.0
0.94
U 2.0
0.96
1
2.49
X
3.44
2
2.8
Group A MP W D L GF GA GD Pts
1
Germany
3 2 1 0 8 2 6 7
2
Switzerland
3 1 2 0 5 3 2 5
3
Hungary
3 1 0 2 2 5 -3 3
4
Scotland
3 0 1 2 2 7 -5 1
Group B MP W D L GF GA GD Pts
1
Spain
3 3 0 0 5 0 5 9
2
Italy
3 1 1 1 3 3 0 4
3
Croatia
3 0 2 1 3 6 -3 2
4
Albania
3 0 1 2 3 5 -2 1
Group C MP W D L GF GA GD Pts
1
England
3 1 2 0 2 1 1 5
2
Denmark
3 0 3 0 2 2 0 3
3
Slovenia
3 0 3 0 2 2 0 3
4
Serbia
3 0 2 1 1 2 -1 2
Group D MP W D L GF GA GD Pts
1
Austria
3 2 0 1 6 4 2 6
2
France
3 1 2 0 2 1 1 5
3
Netherlands
3 1 1 1 4 4 0 4
4
Poland
3 0 1 2 3 6 -3 1
Group E MP W D L GF GA GD Pts
1
Romania
3 1 1 1 4 3 1 4
2
Belgium
3 1 1 1 2 1 1 4
3
Slovakia
3 1 1 1 3 3 0 4
4
Ukraine
3 1 1 1 2 4 -2 4
Group F MP W D L GF GA GD Pts
1
Portugal
3 2 0 1 5 3 2 6
2
Turkiye
3 2 0 1 5 5 0 6
3
Georgia
3 1 1 1 4 4 0 4
4
Czechia
3 0 1 2 3 5 -2 1

Đi tiếp

Có cơ hội đi tiếp

Serbia Quyết Định Tương Lai HLV Trưởng Sau Euro 2024

Serbia đã xác nhận rằng huấn luyện viên trưởng Dragan Stojkovic sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng bất chấp chiến dịch Euro 2024 đáng thất vọng.

FA Quyết Định Tương Lai Gareth Southgate Trước Chung Kết Euro 2024

FA được cho là đã đi đến quyết định về tương lai của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate trước trận chung kết Euro 2024 vào thứ Hai ngày 15 tháng 07 theo giờ Việt Nam với Tây Ban Nha tại Berlin.

Tuyển Anh Sắp Làm Nên Lịch Sử Trong Giải Đấu Euro Chán Nhất?

Tây Ban Nha và Anh đang chuẩn bị đối đầu trong trận chung kết Euro 2024, cả hai quốc gia đều mơ ước trở thành nhà vô địch châu lục sau bữa tiệc bóng đá kéo dài một tháng.

Ollie Watkins Tiết Lộ Bí Mật Động Trời Sau Bán Kết Euro 2024

Tiền đạo người Anh Ollie Watkins tiết lộ rằng anh đã ‘thề độc’ với Cole Palmer rằng anh sẽ ghi bàn trong chiến thắng đáng kinh ngạc 2-1 của Tam sư ở bán kết Euro 2024 trước Hà Lan ở Dortmund.

Declan Rice: “Anh Đã Có Bài Học Đắt Giá Sau Chung Kết Euro 2020”

Rice là thành viên tuyển Anh lọt vào chung kết Euro 2020 trước Italy và nhận thất bại cay đắng.

Harry Kane Say Trong Niềm Vui, Vua Charles Chúc Phúc Tuyển Anh

Đội tuyển Anh đã giành được suất vào chung kết Euro 2024 trong số những lời chúc tốt đẹp có thông điệp từ Vua Charles.

Virgil van Dijk Chỉ Trích Trọng Tài, Koeman Dự Đoán Anh Vô Địch Euro 2024

Hậu vệ Liverpool bức xúc với nhiều quyết định của trọng tài Felix Zwayer ở Dortmund trong khi HLV Ronald Koeman tỏ ra thất vọng sau khi Hà Lan thua đau lòng trước Anh ở bán kết Euro 2024.

Người Trong Cuộc Nói Gì Sau Trận Đấu Pháp 1-2 Tây Ban Nha?

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps cho rằng đây không phải là lúc để thảo luận về tương lai của ông với đội tuyển quốc gia sau khi bị đánh bại. Trong khi đó, Lamie Yamal được khen ngợi rất nhiều.

Hà Lan 1-2 Anh: Lại Một Người Hùng Nữa Xuất Hiện

Anh đã giành được suất vào chung kết Euro 2024 nhờ chiến thắng 2-1 trước Hà Lan trong trận bán kết thứ hai của giải đấu vào rạng sáng ngày 11 tháng 07 theo giờ Việt Nam.

Kylian Mbappe: “Euro 2024 của tôi là một thất bại”

Kylian Mbappe thừa nhận chiến dịch Euro 2024 của anh đã thất bại sau khi Pháp bị loại cách đây ít ngày, thua 2-1 trong trận bán kết trước Tây Ban Nha tại Allianz Arena.

Bộ Đôi Tuyển Anh Được Ca Ngợi Trước Trận Bán Kết Euro 2024

Cựu tuyển thủ Anh Stephen Warnock đã dành nhiều lời khen ngợi cho Bukayo Saka và Trent Alexander-Arnold sau những quả phạt đền ấn tượng của họ trong chiến thắng ở tứ kết Euro 2024 trước Thụy Sĩ mới đây.

Tuyển Anh Bị Yêu Cầu Đổi Đội Hình Tại Bán Kết Euro 2024

Cựu tuyển thủ Anh Stephen Warnock đã kêu gọi Gareth Southgate thay đổi vị trí hậu vệ cánh trái cho trận bán kết Euro 2024 với Hà Lan tại bán kết sắp tới.

Tin Trước Trận Anh - Hà Lan: Arnold Bảo Vệ Kane, Trọng Tài Dính Scandal Bắt Chính

Felix Zwayer sẽ phụ trách trận Anh gặp Hà Lan vào thứ Năm tới, ba năm sau khi Bellingham đề cập đến lệnh cấm thi đấu sáu tháng vì liên quan đến vụ bê bối dàn xếp tỷ số.

Tuyển Anh Có Nhiều Lựa Chọn Thú Vị Sau Tứ Kết Euro 2024

Ba sự thay đổi trên băng ghế dự bị đã giúp tăng cường chất lượng và tốc độ trong đội hình để giúp Tam Sư chơi tốt hơn ở trận tứ kết vừa qua trước Thụy Sĩ.

Luke Shaw Tự Cập Nhật Tình Hình Của Mình Trước Bán Kết Euro 2024

Hậu vệ trái Luke Shaw của Anh đã đưa ra câu trả lời chắc chắn khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận bán kết Euro 2024 với Hà Lan vào thứ Năm theo giờ Việt Nam hay không.

Bellingham Tiết Lộ Bí Mật Đá Penalty Trong Trận Tứ Kết Với Thụy Sĩ

Jude Bellingham đã tiết lộ lời khuyên từ Jimmy Floyd Hasselbaink đã hướng dẫn anh vượt qua khủng hoảng trong loạt sút luân lưu của đội tuyển Anh trước Thụy Sĩ và xóa bỏ“những ký ức khủng khiếp về những thất bại trong quá khứ của quốc gia này

Cucurella: “Tây Ban Nha Được Hưởng Lợi Khi Bị Đánh Giá Thấp”

Marc Cucurella cho biết Tây Ban Nha đã được hưởng lợi từ việc bị coi là kẻ ngoài cuộc trước khi Euro 2024 khởi tranh khi họ chuẩn bị đối đầu với Pháp ở trận bán kết ở Munich vào thứ Tư tới.

Southgate Tiếp Lửa Cho Học Trò Trước Bán Kết Euro 2024

Gareth Southgate không hài lòng về những lời chỉ trích và chế giễu nhắm vào ông nhưng cho biết điều đó đang thúc đẩy nỗ lực đưa đội tuyển Anh đến vinh quang tại Euro 2024. Hãy cùng nhà cái Five88 đến với buổi phát biểu thú vị này.

Lamine Yamal Phá Kỷ Lục Tại Euro 2024, Tây Ban Nha Khó Trước Pháp

Hiện tượng Tây Ban Nha và Barcelona Lamine Yamal đã viết thêm một chương lịch sử nữa trong chiến thắng hấp dẫn 2-1 của La Roja trước Đức ở tứ kết Euro 2024 mới đây.

Ai có thể thay thế Cristiano Ronaldo và Pepe ở Bồ Đào Nha?

Bị ôm trong vòng tay đầy nước mắt sau loạt sút luân lưu đau lòng ở tứ kết Euro 2024, hai nhân vật mang tính biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha có lẽ là lần cuối cùng rời sân khấu quốc tế.

Hà Lan 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn Quân Của Koeman Tiến Bước

Hà Lan đã thiết lập một trận bán kết Euro 2024 hấp dẫn với Anh nhờ chiến thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết giải đấu mới đây với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Hãy cùng nhà cái uy tín Five88 tìm hiểu về trận cầu này.

Gareth Southgate Cập Nhật Mới Nhất Tình Hình Của Luke Shaw

Luke Shaw vẫn tiếp tục là tâm điểm nơi hàng thủ của tuyển Anh và mới đây, HLV Gareth Southgate đã lên tiếng để cập nhật về tình hình cậu học trò cưng của mình trong buổi phỏng vấn mới nhất.

Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ: Đội Thắng Sẽ Làm Nên Lịch Sử

Hà Lan sẽ chiến đấu để chấm dứt sự chờ đợi kéo dài 36 năm khi họ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tứ kết Euro 2024 rạng sáng Chủ Nhật. Trong khi đó, đoàn quân của Vincenzo Montella cũng muốn tạo nên lịch sử khi tiến vào bán kết giải đấu này sau năm 2008.

John Stones Úp Mở Việc Tuyển Anh Sẽ Thay Đổi Chiến Thuật

Hậu vệ người Anh John Stones đã đưa ra câu trả lời chắc chắn khi được hỏi liệu Tam Sư có thể thích ứng với hàng phòng ngự ba người hay không. Hãy cùng Nhà cái Five88 đến với buổi phỏng vấn của trung vệ người Anh này.

Merih Demiral Có Thể Bị Cấm Ra Sân, Đức Xung Đột Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống theo chủ nghĩa dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham dự trận tứ kết Euro của đội vào Chủ Nhật tới, trong bối cảnh sự cố ngoại giao đang leo thang giữa nước này và chủ nhà Đức, về việc một trong những cầu thủ của đội thực hiện động tác cực đoan trong chiến thắng ở vòng 16 đội trước Áo.

Phil Foden Khẳng Định Có Thể Ra Sân Cùng Jude Bellingham

Phil Foden kiên quyết rằng anh và Jude Bellingham có thể chơi cùng một đội tuyển Anh khi họ chuẩn bị cho trận tứ kết Euro 2024 với Thụy Sĩ ở Dusseldorf sắp tới. Hãy cùng nhà cái uy tín Five88 đến với buổi phỏng vấn này.

HLV Bồ Đào Nha Martinez Tuyên Bố Sẵn Sàng Chiến Pháp

Huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha Roberto Martinez khẳng định đội bóng của ông đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận tứ kết Euro 2024 với Pháp vào thứ Bảy ngày 06 tháng 07 theo giờ Việt Nam, với việc đội tuyển quốc gia nỗ lực tạo ra kỷ lục mới.

Xếp Hạng Sức Mạnh 8 Đội Tuyển Ở Vòng Tứ Kết Euro 2024

Đức và Tây Ban Nha vẫn là những đội phải đánh bại trong khi tuyển Anh tụt dốc trên bảng xếp hạng. Để có cái nhìn rõ ràng nhất về 8 đội bóng cuối cùng, nhà cái Five88 sẽ gửi đến bạn đọc bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của các chuyên gia bóng đá.

Ralf Rangnick: Kẻ Thất Bại Vĩ Đại Tại Euro 2024

Đội bóng được đánh giá cao sau vòng bảng, Áo, đã bị Thổ Nhĩ Kỳ loại ở vòng 16 đội nhưng điều đó lại phù hợp một cách kỳ lạ với huấn luyện viên Rangnick, một kiến ​​trúc sư lâu năm nhưng không phải là nhà vô địch.

Gareth Southgate Cân Nhắc Thay Đổi Đội Hình Cho Tứ Kết Euro 2024

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate được cho là đang xem xét việc thay đổi đội hình cho trận tứ kết Euro 2024 với Thụy Sĩ sắp tới. Hãy cùng nhà cái Five88 tìm hiểu về sự thay đổi hấp dẫn này.