Number game hoạt động 24 / 7, bạn có thể tham gia cuộc chơi bằng cách đặt cược vào một con số bất kỳ được ghi trên các quả bóng sẽ được rút ra từ máy bingo blower. Tổng cộng có 75 quả bóng được đánh số từ 1 đến 75.

Sẽ có 3 quả bóng được rút ra trong một cuộc chơi ( game)

Các quả bóng sẽ được trả về máy Bingo sau mỗi cuộc chơi để bắt đầu một cuộc chơi mới
Có tất cả 38 quả bóng thuộc "Over/Tài" và 37 quả bóng thuộc "Under/Xỉu".
Có tất cả 38 quả bóng thuộc "Odd/Lẻ" và 37 quả bóng thuộc "Even/Chẵn".

Running Games (Trực tiếp)

Next Over/Under

Dự đoán kết quả "Tài/ Xỉu" của quả bóng tiếp theo.

Next Odd/Even

Dự đoán kết quả "Lẻ/ Chẵn" của quả bóng tiếp theo.

Next Combo

Over/Odd , Under/Odd, Over/ Even, Under/ Even

Dự đoán kết quả "Lớn 37.5 / Lẻ", "Nhỏ 37.5 / Lẻ", "Lớn 37.5 / Chẵn" , "Nhỏ 37.5 / Chẵn".

Ví dụ: Nếu quả bóng được rút ra là 30, và người chơi đặt cược kết quả "Nhỏ 37.5 / Chẵn" sẽ giành chiến thắng. Tất cả các đặt cược khác đều thua.

Next High/Low

Dự đoán quả bóng tiếp theo sẽ có con số lớn hơn hoặc nhỏ hơn con số của quả bóng hiện tại được rút ra.

Ví dụ: Quả bóng hiện tại rút ra là 30, nếu quả bóng rút ra có con số lớn hơn 30 thì người đặt cược kết quả "High" thắng cược và ngược lại.

Warrior

Dự đoán quả bóng có con số lớn hơn trong 2 quả bóng thứ 2 và thứ 3 được rút ra. Số 1 là số nhỏ nhất, Số 75 là lớn nhất trong bóng bingo.

Ví dụ: Nếu quả bóng thứ 2 rút ra là số 45 và quả bóng thứ 3 rút ra là số 60, và người chơi đặt cược vào quả bóng thứ 3 sẽ giành chiến thắng trong trò chơi.